Kaat Mossel  

Catharina Mulder (1723-1798)
De Rotterdamse Catharina Mulder is beter bekend onder de naam Kaat Mossel, omdat ze als stadskeurvrouw de kwaliteit van de mosselen controleerde. In 1783-1784 zette deze visvrouw regelmatig de prinsgezinde bevolking op tegen patriottische regenten. Vaak draaiden deze protesten uit op plundering en brandstichting en in 1784 wordt Kaat  opgepakt voor ordeverstoring. De rechtbank van Rotterdam veroordeelt haar tot geseling, brandmerking, tuchthuis en verbanning. Zij gaat in beroep tegen dit vonnis. Het proces strandt echter na het herstel van het Oranjehuis; in 1787 wordt Kaat Mossel vrijgelaten, met toekenning van een flinke schadevergoeding.

Molly Malone  
Molly Malone was de jongste dochter van twee vishandelaars Patrick en Colleen Malone. Ze had een grotere invloed op iedereen die haar kenden, en op velen die haar niet kenden, dan om het even wie die ooit geleefd had in de buurt van de vuile waterkant van Dublin in de eerste helft van de 19de eeuw.
Maayke Velders, Neeltje Engels en Anna van Gelder
 

Eerste repectievelijke tweede echtgenote en derde van Michiel de Ruijter. Neeltje sterft in 1651 en laat Michiel achter met vier kinderen. Redenen voor hem om met pesioen te gaan om voor die kinderen te zorgen.

Vissersvrouwe Vlissingen
De Vissersvrouwe in Vlissingen, bij stormachtig weer aan de haven wachtend op de terugkeer van man en zonen.