Zeevrouwenkoor ‘Oog Tij’ werd opgericht in maart 2004. Spontaan meldden zich voldoende kandidaten en zo ontstond  een koor met ruim 50 leden.

Optredens zijn er regelmatig tijdens shantyfestivals, havenfeesten, sailweekends en visserijdagen. Ook treedt het koor enkele keren per jaar op in bejaardencentra

Het streven is er op gericht om kwaliteit van zang en presentatie te verbeteren en waar nodig af te stemmen. Momenteel wordt gewerkt aan een aanvullend repertoire. 

Er is heel weinig verloop onder de zeevrouwen en de repetities op de dinsdagavond, onder de bezielende leiding van Paul Hoedelmans, worden goed bezocht


Wilt u ons boeken voor een optreden
klik dan hier