ZEEVROUWENKOOR ‘OOG-TIJ’ VIERT TWEEDE LUSTRUM IN NIEUWE OUTFIT

Toen in 2003 een informatieavond werd gehouden over een op te richten zeevrouwenkoor meldden zich al spontaan 29 kandidaten. Na een korte ledenwerving volgde de eerste repetitie op 2 maart 2004 en startte toen met 47 leden inclusief muzikanten. De repetities vonden en vinden plaats op de dinsdagavond in ‘Tapperij De Kroon’ en worden altijd goed bezocht. Nog steeds wordt gewerkt aan opfrissing van het repertoire met de daarbij behorende choreografie.

In de loop der jaren is er onder de leden weinig verloop geweest. Het koor telt nog steeds 47 leden en  heeft een dagelijks en een algemeen bestuur, een muziek- en een activiteitencommissie.

Muzikaal wordt het koor ondersteund door drie accordeonisten en een banjoniste. Dirigent is Paul Hoedelmans.

Na tien jaar vond het koor tijd voor een wat aangepaste en meer uniforme kleding. Er werden werkgroepen in het leven geroepen en ruim een half jaar lang is er enthousiast genaaid, gehaakt, en geknutseld. Daarnaast is er hard gewerkt aan een aanvullend repertoire met bijpassende choreografie.  Het resultaat is voor het eerst te zien op Koningsdag.

Zeevrouwenkoor ‘Oog-Tij’ treedt  jaarlijks acht à negen keer op tijdens maritieme weekends, shantyfestivals, visserijdagen en bij verzorgingshuizen.

Het tienjarig jubileum wordt intern gevierd op woensdag 23 april. Dit wordt een dag vol verrassingen voor alle leden.

Op zaterdag 26 april, presenteert ‘Oog-Tij’ tevens haar nieuwe outfit. Deze presentatie vindt plaats om 11.00 uur bij de kiosk aan de Stenen Tuin op uitnodiging van Kolpings Zonen en tijdens de oranjefestiviteiten op de Grote Markt om 12.30 uur en 13.30 uur.